Vilken typ av App behöver ni?

Vi utvecklar olika typer av Appar till våra uppdragsgivare, tillsammans mer er väljer vi vilken typ och teknik som ska användas.

Vilken typ av App är ni behov av!

Vill ni att er app ska fungera på flera enheter eller föredrar ni en viss plattform, prata med oss så hjälper vi till?

systemutveckling

IOS

Vi utvecklar IOS appar för de som vill han en app som ska fungera på iPhone eller iPad.

systemutveckling med SharePoint

Android

Är er behov av att ha en app på en telefon som kör Android kan vi hjälpa till med att utveckla appen.

SharePoint utveckling

Universal App

Vill ni ha en app för Windows 10 som fungerar på alla enheter som just kör Windows 10 kan vi hjälpa till med utvecklingen

Systematiqs mål är att kunna hjälpa så många som möjligt, oavsett hur mycket tidigare erfarenhet ni har av apputveckling.

Kontakta oss så kan vi tillsammans arbeta fram bra lösningar som fungerar för er.

Johan Birgersson

Vice VD

0709-884801
johan.birgersson@systematiq.se

Patrik Jägmo

VD

 08-54 54 55 31
patrik.jagmo@systematiq.se

© 2016 Systematiq. All rights reserved.