VI

utgår alltid ifrån era behov, vad ni vill åstadkomma och vilka förutsättningar ert företag har. Genom vårt engagemang jobbar vi tillsammans med våra kunder vilket leder till affärsmässiga och långsiktiga resultat. Nyckelord för oss i arbetet är samarbete, ärlighet, professionalism och långsiktighet. Vi är experter på drift/-outsourcing, oavsett om vi utför drift lokalt hos i vår serverhall, internt hos er eller hos någon av de större molnleverantörerna.

Vårt jobb är att se till att Er driftlösning fungerar på bästa sätt och att ni får mesta möjliga utdelning på Er investering. Vi ser till att ni får de lösningar ni behöver, till rätt priser. Vi kompletterar lokal infrastruktur med cloud/hostade lösningar såsom Co-Location, Serverhyra, Hosted Exchange, Citrix, Virtuella servrar, Fiberförbindelser, Internetaccesser och mycket mer. Vi arbetar med många system och plattformar:

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring Er IT-Drift.

Vill du veta mer

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med drift och outsourcing.

Patrik Jägmo

VD

 08-54 54 55 31
patrik.jagmo@systematiq.se

Patrik Jägmo

VD

0709-884801
johan.birgersson@systematiq.se

© 2016 Systematiq. All rights reserved.