Enkel Domän Sökning | Bulk Domän Sökning | Bulk Domän Flytt

Starta din webbhotellsupplevelse hos oss genom att fylla i domännamnet du vill registrera, flytta eller välj bara ett kontopaket för nedan...

www.

TLD Min. År Registrera Transfer Förnya
.se 1 129.00 SEK 0.00 SEK 129.00 SEK
.com 1 129.00 SEK 129.00 SEK 129.00 SEK
.net 1 129.00 SEK 129.00 SEK 129.00 SEK
.org 1 395.00 SEK 395.00 SEK 395.00 SEK
.biz 1 395.00 SEK 395.00 SEK 395.00 SEK
.info 1 129.00 SEK 129.00 SEK 129.00 SEK
.nu 1 399.00 SEK 399.00 SEK 399.00 SEK
.eu 1 149.00 SEK 149.00 SEK 149.00 SEK
.in 1 249.00 SEK 249.00 SEK 249.00 SEK
.co.uk 2 595.00 SEK 595.00 SEK 595.00 SEK
.no 1 3000.00 SEK 3000.00 SEK 3000.00 SEK
.uk 1 129.00 SEK 0.00 SEK 129.00 SEK
.it 1 219.00 SEK 219.00 SEK 219.00 SEK


Soft Network registrerar domännamn på kunders uppdrag. Detta innebär att vi erbjuder kunder hjälp med Domännamnsregistrering, Tillhandahåller DNS server, Tar administrativt ansvar för domäner samt erbjuder en domännamnsbevakning på domäner som ej ligger i våra DNSer eller som vi inte är registrar för. Vi har stöd för URL Redirect och dynamisk DNS, tjänsterna ingår i vår tekniska drift.

 

* För .SE domäner ingår första årsavgiften. 


Teknisk Drift:

 

För de kunder som inte har en egen DNS server så erbjuder vi plats på våra servrar. Ett domännamn måste vara registrerat i en DNS för att fungera. I denna tjänst ingår fria uppdateringar. 

Arvode: 295 SEK / ÅR, för .SE domäner där vi är Registrar ingår detta.

 

 

.SE Registreringar                                                                     

 

Soft Network Jägmodata AB  är registrar det svenska domännamnsregistret .SE. Tillsammans med .SE arbetar Soft Network Jägmodata AB  för en positiv utveckling av Internet i Sverige, till nytta för användare och samhället i stort. Nöjda domännamnsinnehavare, oavsett om dessa är stora organisationer eller privatpersoner, är vårt gemensamma mål.


.SEs registreringvillkor -
Här kan du ta del av .SEs villkor för domännamnsregistrering

Soft Network villkor - Här kan du ta del av Soft Networks villkor för domännamnsregistrering  

ICANN villkor - Här kan du ta del av ICANNs villkor för domännamnsregistrering
 

ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59)
Uppdrag att registrera en domän är att betrakta som utförande av tjänst åt en konsument i Distans- och hemförsäljningslagens mening. Fullgörandet av denna tjänst påbörjas inom den i lagen angivna ångerfristen (14 dagar) eftersom Användaren genom att lämna in registreringsansökan begär att avtalet omedelbart utförs och därmed samtycker till att avstå från ovan angiven ångerfrist.
Konsekvensen av samtycket blir således att ångerrätt inte föreligger, se angiven lag. Observera att det INTE går att ångra en registrering efter det att den är genomförd.

Soft Network utför en registrering hos respektive domänmyndighet på uppdrag av en Användare. När den registreringen är genomförd äger Användaren domänen. Soft Network har då inga möjligheter att backa ur den registreringen. Detta är domänmyndigheternas regler och är utanför Soft Networks kontroll.

 

Tjänster & Priser för domännamnsregistrering hos Soft Network Jägmodata AB 


Registreringsavgift, nyregistrering: 129 SEK

(i denna avgift ingår första årsavgiften)


Registreringsavgift, överlåtelse: 129 SEK


Förnyelseavgift: 129 SEK


Teknisk drift:  295 SEK

om kunden vill att ombudet lägger domänen i våra namnservrar (ingår om kunden låter oss vara registrar för .SE domänen).


Samtliga avgifter ovan är inkl. moms.

Information om behandling av personuppgifter


Soft Network Jägmodata AB  behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och .SEs integritetspolicy.


Öppettider


Soft Network Jägmodata AB :s support besvarar inkommande frågor måndag - fredag mellan 08:00 och 17:00. Du kan antingen e-posta din fråga till support(a)softnetwork.se eller ringa till oss så besvarar vi din fråga

snarast.


Företagsinformation


Soft Network Jägmodata AB
Textilgatan 43
120 30  STOCKHOLM


Telefonnummer: +46 8 54 54 55 30
Faxnummer: +46 8 54 54 55 45
E-postadress: registry(a)softnetwork.se
Org.nummer: 556584-0963
VAT-nummer: SE556584096301

 

© 2016 Systematiq. All rights reserved.