Familjestödsgruppen

Familjestödsgruppen

När barn, ungdomar och deras familjer är i behov av stöd och omsorg så har vi ett brett utbud av insatser. I en krissituation är stabila och trygga kontakter viktigare än någonsin och vi har erfarna familjer, behandlare och konsulenter som kan arbeta på socialtjänstens uppdrag. Vår största målgrupp är ensamkommande flyktingbarn och vi har utvecklat en anpassad boendelösning för våra nyanlända som kallas integrationsboende..

Uppdraget

Familjstödsgruppen nyttjar Systematiq Lancloud vilket innebär att de har lagt all sin IT hos Systematiq. Access till Systematiq Cloud och Internet sker via Systematiq Fiber.

Project Description

Share this

Familjstödsgruppen nyttjar Systematiq Lancloud vilket innebär att de har lagt all sin IT hos Systematiq

Project Details

Date februari 17, 2015
Categories
VISIT THE SITE
No related portfolio found

© 2016 Systematiq. All rights reserved.