Firefly

Firefly

Firefly är ett världsledande företag inom brandsäkerhet som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka har till uppgift att upptäcka och minimera risken för kostsamma bränder och dammexplosioner.

Uppdraget

Vi hjälper Firefly med IT-Support och Systemutveckling. Firefly använder sig av Systematiq Backup.

Project Description

Share this

Firefly har valt som partner för utveckling, drift och support.

Project Details

Date oktober 16, 2014
Categories Cloud, Support, Utveckling
VISIT THE SITE

© 2016 Systematiq. All rights reserved.