Gar-Bo Besiktning

Gar-Bo Besiktning erbjuder olika typer av besiktningar, så som Fortlöpande besiktning, Slutbesiktning, Kontrollbesiktning och Tvåårsbesiktning.

Uppdraget

Systematiq har utvecklat system för att hantera besiktningar där besiktningsmän kan rapportera, se uppdragen, ärendehantering samt ekonomihantering.

Project Description

Share this

Till Gar-Bo har vi utvecklat webbsida, Kundportal och ett affärssystem som är integrerat mot Visma Business UC, DIBS och andra webbtjänster

Project Details

Date september 12, 2013
Categories
No related portfolio found

© 2016 Systematiq. All rights reserved.