Sverigeskador

Sverigeskador utför skaderegleringstjänster inom områdena motorskador, personskador, olycksfallsskador och ansvarsskador. Företaget riktar sig mot försäkringsbolag och erbjuder även extratjänster så som revisionsuppdrag, processgenomgång av skadehantering och utbildnings- och seminarieinsatser för skadepersonal.

Uppdraget

Systematiq har tagit fram en webbsajt baserat på WordPress till Sverigeskador.

Project Description

Share this

Sverigeskador utför skaderegleringstjänster inom områdena motorskador, personskador, olycksfallsskador och ansvarsskador. Företaget riktar sig mot försäkringsbolag och erbjuder även extratjänster så som revisionsuppdrag, processgenomgång av skadehantering och utbildnings- och seminarieinsatser för skadepersonal. Uppdraget Systematiq har tagit fram en webbsajt baserat på WordPress till Sverigeskador.

Project Details

Date september 12, 2013
Categories
No related portfolio found

© 2016 Systematiq. All rights reserved.