IQ Produktion

System för stopptidshantering och produktionsuppföljning


Känner du igen dig i situationen att er tillverkning inte är tillräckligt lönsam, ni har problem med för mycket störningar i produktionen, ni måste arbeta övertid för att hinna med eller ni måste köpa in fler maskiner för att möta efterfrågan?

Med IQ Produktion identifierar ni enkelt problemen i er produktion genom automatisk insamling av stopptider, cykeltider, stopporsaker, hastigheter och många andra nyckelfaktorer.

Systemet hjälper er att enkelt upptäcka flaskhalsar vilket skapar förutsättningar att förbättra era processer och att öka lönsamheten.

Vid ett stopp i produktionen registrerar operatören enkelt orsaken till stoppet i IQ Produktion. Med den insamlade informationen får produktionschefen ett bra beslutsunderlag för vad som kan förbättras och hur man kan minska risken för att stopp inträffar.

Med IQ Produktion kan ni visualisera era flöden i realtid på TV-skärmar, datorer och i era mobiltelefoner så att ni alltid vet det aktuella produktionsläget.

Vill du veta mer?

Om ni tycker att IQ Produktion kan vara något för er så kontakta oss så berättar vi mer. Vi bokar gärna in ett möte med er där vi kan diskutera systemet och titta på hur det kan hjälpa er.

Vill ni besöka några av företagen som använder vårt system är det bara att kontakta oss. IQ Produktion finns installerat på enheter från norr till söder.


Johan Birgersson

VD

0709 88 48 01
johan.birgersson@systematiq.se

Lars Person

Produktion

0709 30 38 12
lars.persson@systematiq.se

© 2016 Systematiq. All rights reserved.