IQ Serviceunderhåll

System för service och underhållshantering


IQ Underhåll är ett användarvänligt system som bland annat Aura Light i Karlskrona använder.

Några funktioner som ingår i systemet är:

  • Maskinlinjer/delar
  • Servicehantering med stöd för åtgärder på valfri nivå i maskinlinjen
  • Servicekort
  • Felrapportering
  • Rapporter och utskrifter

Systemet kan integreras mot befintliga affärs- och personalsystem.

Kontakta oss för mer information om IQ Underhåll

Vi bokar gärna ett möte där vi kan visa hur IQ Underhåll har hjälpt befintliga kunder, men även hur det kan hjälpa er verksamhet. Vi hjälper er med installation, eventuella behov av anpassningar eller integrationer, samt förvaltning av systemet.


Johan Birgersson

Vice VD

0709 88 48 01
johan.birgersson@systematiq.se

Lars Person

Produktion

0709 30 38 12
 lars.persson@systematiq.se

© 2016 Systematiq. All rights reserved.