[row]Systemutveckling

Systematiq har hög kompetens inom systemutveckling och tillsammans utvecklar vi er verksamhet. Vi är specialister på arkitektur, databasdesign, webbutveckling och även traditionell utveckling som klient/server.

Exempel på system vi utvecklar är:

  • Verksamhetsanpassat system
  • Modul/-Komponent till ert existerande affärssystem
  • Databasutveckling
  • Integration mot webbtjänster
  • Sharepointutveckling
  • Dynamics CRM Integration
  • Visma Business integration
  • Bank id och e-faktura integration
  • PLC Programmering
  • Intranät och extranät baserat på en viss plattform

[/row]

[spacer height=”20″]

[row]

Plattformar/-Tekniker vi jobbar med

[logo_slider]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”.NET”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Sharepoint”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”PHP”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Dynamics CRM”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”PLC”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”MS SQL”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Webservice”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”WordPress”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Sitefinity”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Salesforce”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Visma Business”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Dynamics Nav”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”Open Access”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”XML”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”VB”]
[logo_slider_item link=”#” imgsrc=”MySQL”]
[/logo_slider]
[/row]

[row]
[full_column]
[button_box buttontext=”Boka möte” link=”/boka-mote/”]

Vill du veta mer om Systemutveckling?

För att få en bra nulägesanalys behöver vi diskutera det på ett möte.[/button_box]
[/full_column]
[/row]

[spacer height=”32″]

[row]
[half_column][person_box imgsrc=”/wp-content/uploads/2013/09/images.jpe” header=”Johan Birgersson” subheader=”VD / Projektledare”]

0709-884801

[/person_box][/half_column]

[half_column][person_box imgsrc=”/wp-content/uploads/2013/09/images.jpe” header=”Joakim Winkler” subheader=”Systemarkitekt/-Utvecklare”]

0709-884802

[/person_box][/half_column]
[/row]

[spacer height=”29″]

[divider header=”Övriga tjänster” link=”/tjanster/”][/divider][spacer height=”24″]

[row]
[third_column]

Analys och förstudie

Analys/förstudie

För att säkerställa ett bra resultat genomför vi analyser och förstudier baserade på de förutsättningar, mål och behov ert företag har. Därför har vi valt att vara system- och plattformsoberoende. Det viktiga är att vi tillsammans hittar en lösning som är optimal för ert företag.

[/third_column]

[third_column]

Integration

Integration

Vi är experter på integration och har jobbat med många olika system där man behöver skicka information mellan system.

[/third_column]

[third_column]

Förvaltning

Förvaltning

För alla applikationer och system krävs en bra förvaltning och därmed en långsiktig förvaltningsplan.

[/third_column]
[/row]

[spacer height=”15″]

[row]
[third_column]

E-Handel

E-handel

Vi har utvecklat och jobbat med många olika typer av plattformar för E-handel och även utvecklat ett eget importverktyg som automatiskt importerar artiklar, prisuppdateringar och kampanjer.

[/third_column]

[third_column]

Databasutveckling

Databasutveckling

Utveckling av kundanpassade databaser, vi har många års erfarenhet av utveckling av stora databaser med mycket information.

[/third_column]
[/row][spacer height=”51″]

© 2016 Systematiq. All rights reserved.